Underhållsarbete med rep

Fasadrenovering, fasadmålning m.m
Personlig fallskydd

Välj rätt fallskydd för din byggnad

fallskydd rep
fönsterputs rep

Fasadrenovering

När man ska renovera en fasad, puts fönster, måla fasaden med mera behövs någon form av utrustning för att komma åt. Att använda rep kräver mindre förberedelse än att exempelvis sätta upp byggställningar. Med rep kan man genomföra underhåll på byggnaden med jämna mellanrum.

Vill man utföra underhåll med rep kontinuerligt kan man installera skenor för att säkert kunna komma åt runt hela byggnaden.  

Rep för säkerhet

Reparation och underhåll

Fasadrenovering

En fasadrenovering kan vara mer eller mindre omfattande beroende på hur mycket skador er fasad har. Med rep kan man göra en översyn över hela fasaden och sedan utföra de nödvändiga reparationerna.

Rostskyddsmålning

På metallföremål kan man applicera ett skyddande lager för att förhindra eller minimera att rost uppstår.

Betong, mur & puts

En fasad av betong eller puts behöver ses över med jämna mellanrum för att kunna laga eventuella sprickor tidigt innan de orsakar mer skada.

Välj rätt

Fallskydd

När man ska arbeta på hög höjd är säkerheten a och o. Man vill göra allt som går för att undvika att olyckor kan ske. Förutom att använda rätt utrustning är det även viktigt att man har rätt utbildning för att använda den men även för vad man ska göra om något skulle hända.

reparera fasad med rep
fönsterputs rep
Välj rätt

Kläder

Förutom säkerheten med att ha rätt utrustning som skydd för fall är det även viktigt att noga tänka igenom sina arbetskläder. Beroende på vilket arbete som ska utföras finns det olika kläder som passar bättre eller sämre. Ett tips är att ha en t-shirt där det står vad personen gör eller företag så att de som ser vet varför denna person är där. För t-shirts med tryck kan man leta efter tryckeri t-shirts.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.