Fallskydd

Välj rätt fallskydd

Att välja rätt fallskyddsutrustning är avgörande för att garantera säkerheten för personer som arbetar på höjden. Här är några faktorer att tänka på när du väljer fallskydd:

Regelefterlevnad: Bekanta dig med lokala säkerhetsföreskrifter och standarder som gäller för din specifika bransch eller arbetsmiljö. Se till att den fallskyddsutrustning du väljer uppfyller eller överträffar dessa krav.

Farobedömning: Gör en grundlig bedömning av arbetsplatsen för att identifiera potentiella fallrisker. Tänk på faktorer som att arbeta på höjden, förekomst av kanter, hala ytor och behovet av rörlighet. Denna bedömning kommer att hjälpa till att avgöra vilken typ av fallskyddssystem som behövs.

Fallskyddshierarki: Förstå fallskyddshierarkin, som prioriterar användningen av olika system baserat på risknivån. Hierarkin inkluderar vanligtvis att eliminera faran, använda passivt fallskydd (räcke, nät), aktivt fallskydd (säkerhetsselar, linor) och slutligen fallskydds- eller stoppsystem.

Typ av arbete: Tänk på arten av det arbete som utförs. Är arbetare huvudsakligen stationära eller behöver de rörlighet? Kommer de att arbeta på tak, byggnadsställningar eller i trånga utrymmen? De specifika uppgifter som utförs kommer att bestämma den mest lämpliga fallskyddsutrustningen.

Utrustningskvalitet och certifiering: Se till att den fallskyddsutrustning du väljer är av hög kvalitet och uppfyller relevanta säkerhetsstandarder. Leta efter certifieringar från erkända organisationer. 

Utbildning och användarvänlighet: Tänk på hur lätt det är att använda och underhålla fallskyddsutrustningen. Se till att arbetarna får korrekt utbildning i hur man använder och inspekterar utrustningen korrekt. Intuitiva och användarvänliga system minskar risken för missbruk eller fel.

Räddningsplan: Utveckla en omfattande räddningsplan i händelse av ett fall. Tänk på den tid det skulle ta att nå och rädda en arbetare som har ramlat och se till att lämplig utrustning, såsom räddningsselar eller bärgningssystem, finns tillgängligt.

Tillverkare och leverantörssupport: Välj välrenommerade tillverkare och leverantörer som ger utmärkt kundsupport. De kan hjälpa till med val av utrustning, utbildning, underhåll och andra frågor eller funderingar du kan ha.

Kom ihåg att fallskydd bör närma sig holistiskt, med tanke på en kombination av åtgärder som fallförebyggande, fallskydd och fallskyddssystem. Att samråda med säkerhetspersonal eller experter på området kan också ge värdefull vägledning för att välja de mest lämpliga fallskyddslösningarna för dina specifika behov.