Fönsterbyte på hög höjd

Fönsterbyte på hög höjd

Under en kick off Helsingborg upptäcktes det att ett fönster hade en liten nästan osynlig spricka. Detta är en byggnad som är hög och har stora fina fönster som täcker det mesta av byggnaden.

När en spricka uppstår på ett fönster är det viktigt att byta ut fönstret för att hindra att någon större olycka sker. Än mer viktigt är det när fönstret sitter högt upp i en byggnad. Vi får tacka deltagaren på konferensen som hade sin blick på fönstret och den fina utsikten.

Planering och säkerhet

Innan byte av fönster påbörjas genomförs en detaljerad planering av; storlek och egenskaper på det nya fönstret samt hur arbetet med att byta ut fönstret ska gå till i detalj. Det är viktigt att säkra upp så att inte fönstren går sönder samt att personalen som ska arbeta är säkra.

Lyfta upp fönstret

Att byta ut ett fönster på hög höjd är inte något som ska göras av vem som helst. Det är otroligt viktigt att fönstret lyfts upp på rätt sätt och sedan sätts dit på rätt sätt. Görs inte jobbet rätt är det stor risk att sprickor uppstår snart efter att fönstret sitter på plats och detta gör att det behöver bytas igen.

För att få upp det nya fönstret säkert använde vi oss av två liftar för att kunna lyfta fönstret med den ena och i den andra liften kunde personen som skulle passa in fönstret vara. Det här är inget för den höjdrädda kan vi lova.

En del höghus har anordningar på taket för att underlätta vid fönsterputsning och då kan vi använda dessa för att underlätta arbetet. Just i detta fall hade inte denna byggnad än någon extra utrustning på taket så vi var tvungna att använda annan utrustning.

Installera fönstret

Själva installationen av fönstret sker både från insidan och utsidan. Det vill säga att personal kommer att finnas både på utsidan och insidan av byggnaden för att säkerställa att fönstret hamnar rätt och installeras säkert och korrekt.